Menu

Verzekeren

Advies over uw privéverzekeringen
Welke risico’s wilt u verzekeren en met welke dekking? Dat is vaak niet makkelijk te bepalen. Bovendien wilt u natuurlijk niet te veel betalen en ook niet dubbel verzekerd zijn. Wij helpen u hiermee! Wij bekijken, samen met u, welke verzekeringen u nodig heeft en welke dekkingen bij u passen. Uiteraard tegen goede voorwaarden en een betaalbare premie.

Verzekeringen voor uw bedrijf
Hebt u de risico’s die uw bedrijf loopt goed in beeld? Hoe gaat u met deze risico’s om? En als een risico zich voordoet, kunt u de gevolgen dan zelf dragen?
U zult keuzes moeten maken om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Welke risico’s draagt u zelf en welke risico’s dekt u af met een verzekering. Wij helpen u daarbij.
Ons verzekeringsadvies voor uw bedrijf

  • Risicoanalyse
  • Marktverkenning premie en voorwaarden
  • Aanvraag
  • Controle verzekeringsovereenkomst
  • Actueel houden en periodieke toetsing
  • Advies en begeleiding bij schade

Onze werkwijze

Stap 1: Analyse
Wij maken kennis met u en uw bedrijf. Hierdoor krijgen wij een beeld van wie u bent, wat uw bedrijf doet en wat uw verwachtingen zijn. Wij brengen de risico’s in kaart die te maken hebben met alle zaken die in rol spelen in uw onderneming, zoals uw bezittingen, activiteiten en uw medewerkers. Vervolgens volgt onze analyse, waarbij wij in gesprek met u gaan. We bepalen samen welke risico’s u kunt verkleinen, welke risico’s u accepteert en welke risico’s u wenst te verzekeren.

Stap 2: Marktverkenning
Wanneer duidelijk is wat (opnieuw) verzekerd moet worden en onder welke condities, dan start de marktverkenning. Allereerst bekijken wij uw huidige verzekeringen. We beoordelen of het geheel nog passend is. Vervolgens doen wij een marktverkenning van de situatie waarbij de risico’s worden ondergebracht bij andere verzekeraars. Wij beoordelen de gemaakte offertes vervolgens op de premie en voorwaarden.

Stap 3: Eventuele aanpassing
Wenst u de bestaande verzekeringen aan te passen? Dan regelen wij verdere afhandeling met de verzekeraars en zorgen ervoor dat de wijzigingen zo snel mogelijk worden verwerkt. Wij voorkomen hiaten, maar ook een dubbele dekking.

Stap 4: Beheer en onderhoud
Risicobeheer is een continu proces. Wij zijn permanent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, en benaderen u proactief.  Wat zijn de kosten voor uw bedrijf? Onze kosten maken wij voor u inzichtelijk. Meestal ontvangen wij een vorm van provisie, deze wordt bij u in rekening gebracht als onderdeel van de premie. Voor onze werkzaamheden kunnen wij ook een eenmalige of periodieke adviesvergoeding in rekening brengen.