Menu

Personeelsmobiliteit & duurzame inzetbaarheid

Personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid hebben in veel organisaties topprioriteit. Mensen worden steeds ouder, de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd stijgen. Niet iedereen kan of wil doorwerken tot de door de overheid beoogde datum. De gevolgen hiervan zijn lastig in te schatten voor werkgever en werknemer. Sapiente ondersteunt u op dit gebied met het inzichtelijk maken van de financiële consequenties. Zeker voor de medewerker, is het belangrijk om de financiële consequenties van eventuele veranderingen goed in te kunnen schatten. Voldoende duidelijkheid en zekerheid leidt meestal tot het daadwerkelijk ondernemen van stappen. Te denken valt aan eerder stoppen, minder werken, of het accepteren van ander werk. Dit bevordert de mobiliteit binnen de organisatie. Sapiente zorg ervoor dat medewerkers een helder beeld krijgen van de gevolgen voor het netto besteedbare inkomen in verschillende situaties, zoals:

  • eerder stoppen met werken en pensioen
  • deeltijd werken en eventueel deeltijd pensioen
  • ontslag met of zonder transitievergoeding/compensatie
  • werkloosheid
  • arbeidsongeschiktheid

In de communicatie kunnen wij u ondersteunen op het gebied van.

  • persoonlijke gesprekken/ inloopuren met medewerkers
  • bijeenkomsten voor medewerkers
  • workshops voor medewerkers
  • maatwerk bij ontslagtrajecten en/of reorganisaties